Create Content

Tento návod má poskytnúť dostatok informácií potrebných v prípade incidentov a porúch, ktorých riešenie si vyžaduje zozbierať logy z postihnutého systému

ASDT

Donedávna sa na zbieranie logov z Avidových systémov používal nástroj ASDT - Avid system diagnostic tool. Informácie k nemu boli dostupne na adrese:

https://avid.secure.force.com/pkb/articles/en_US/compatibility/en292603

Tento nástroj už neprechádza vývojom a začína byť pre väčšinu zákazníkov zastaralý (prechod na nošie OS a verzie používaného softvéru). Avid preto vyvinul nový nástroj:

Avid Collect Suite

Podrobnejšie informácie môžete násjť na adrese:

https://avid.secure.force.com/pkb/articles/en_US/troubleshooting/Avid-Collect-Suite-for-Windows